header1

Наблюдателност

Малките неща винаги имат значение. Всичко, което изглежда неестествено, вероятно е част от пътя, който ще извървите, за да излезете навън.

Експедитивност

Не губете време. Действайте, експериментирайте. Когато едно нещо не се получава по един начин, не се колебайте да опитате по друг.

Съобразителност

Един или друг на пръв поглед излишен предмет може да се използва по начин, различен от предназначението си. Бъдете креативни.

Работа в екип

Повече мозъци мислят по-бързо и по-добре, но е нужна и добра комуникация. Някои от задачите изискват участието на поне 2 играчи.

Ориентация

Намираме се в центъра на гр. София. Точният адрес е ул. “Хан Аспарух” No. 53 – в участъка между бул. “Г. С. Раковски” и ул. “Ангел Кънчев”. Намираме се на Партера. Сградата е бяла, с голяма витрина.

Идентификация

Ескейп-стаите са подходящ вид забавление за широк кръг хора. Няма значение дали сте на 17 или на 57 години, това е игра – като шаха. Всеки може да я играе, стига да има желание да мисли.

Интродукция

Всяка ескейп-стая има различен мотив. Преживяването винаги е уникално. Може да попаднете в приказен, фантастичен или страховит свят, в затвор, самолет, на небето или под земята.