Адресът ни е гр. София 1000, ул. “Хан Аспарух” No. 53 – в участъка  между  бул. “Г. С. Раковски” и ул. “Ангел Кънчев”.  Намираме се на Партера. Сградата е бяла, с голяма витрина.